Container webshop

Bel (026) 326 62 00

Afvalmanagement

Het managen van afvalstromen is pure winst

Het lijkt een hele opgave om voor elk soort afval een economisch en milieukundig verantwoorde oplossing te vinden. Maar door onze kennis, ervaring en techniek slim te bundelen, kunnen we op dat vlak juist zeer gericht adviseren. Via speciale en zelf ontwikkelde rapportagetools kunnen we snel en op maat uw afvalstromen in beeld brengen én blijven monitoren. Daarmee zorgen we niet alleen voor een verlaging van uw bedrijfskosten, maar ook kunnen materialen weer in de keten worden terug gebracht wat de circulaire economie bevorderd en de milieubelasting beperkt. Onze ervaring is dat bij iedere onderneming winst te behalen valt, wij bieden een vrijblijvende afvalscan aan waarbij er een zorgvuldige analyse wordt gemaakt van de afvalstromen en werkwijzen om te komen tot besparingen en verduurzaming. Na de inventarisatie wordt er in overleg een plan van aanpak opgesteld. Hierin worden o.a. strategische doelen, verantwoordelijkheden en contact momenten vast gelegd. In het door ons ontwikkelde KPI dashboard kan er in een oogopslag de gestelde doelen worden gemonitord.  

Van Dalen Infra & Milieu B.V. | Onderdeel van de Van Dalen Groep B.V. bedrijven