Container webshop

Bel (026) 326 62 00

Bodemsanering

Wie in Nederland iets wil bouwen of aanleggen, kan niet zomaar met zijn spa de grond in. Eerst moet vaststaan dat die grond schoon genoeg is, en dat is op veel plaatsen niet het geval. Dan is het tijd voor experts, want het verantwoord saneren van grond is een vak apart. De verschillende soorten verontreiniging gaan allemaal gepaard met hun eigen procedures en moeten ook op hun eigen wijze worden gemeld, onderzocht en behandeld.

Wat is sanering?

Onder sanering verstaan we het op orde stellen of ook wel het reorganiseren van iets. Van Dalen doet dit ook met stukken grond. De verschillende soorten verontreiniging gaan allemaal gepaard met hun eigen procedures en moeten ook op hun eigen wijze worden gemeld, onderzocht en behandeld.

 

Vervuilde grond saneren

Daarbij spelen vele factoren een rol: waar bevindt zich bijvoorbeeld de vervuiling, hoe ernstig is de vervuiling, welke functie heeft de vervuilde bodem? Praten we over landbouwgrond, een industrieterrein, een woonomgeving? Het zijn zomaar een paar criteria. De ene verontreiniging is de andere niet en dat maakt het vaak lastig om per geval bij de ideale oplossing uit te komen.

Professionele bodemsanering

Ervaring op dit specifieke terrein is dan wel een sterk voordeel. En die ervaring heeft Van Dalen in ruime mate! Zo bezit Van Dalen de juiste certificaten om een professionele bodemsanering te mogen én te kunnen uitvoeren binnen de wetgeving en met de beschikbare technieken. We adviseren onder meer over de bodemkwaliteit, (aanvullende) maatregelen, saneringsplannen, grond- en materiaalstromen (inclusief registratie) en BUS-meldingen. We regisseren de werkzaamheden en zorgen voor erkende begeleiding gedurende het hele project. En als de grond erg vuil is, gaan we over tot ingrijpende maatregelen zoals immobiliseren en het opstellen van een bodembeheerplan.

Voor dit secure werk zetten we alleen ervaren en grondig opgeleide medewerkers in. Daarmee voldoen we aan alle (strenge) kwaliteitseisen die in ons land aan bodemsanering worden gesteld. Bovendien kunnen we de bodem saneren in elke saneringsklasse.

Van Dalen Infra & Milieu B.V. | Onderdeel van de Van Dalen Groep B.V. bedrijven