Container webshop

Bel (026) 326 62 00

MVO

Betrokken bij mens en milieu

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Van Dalen dé manier van ondernemen. We gaan voor continuïteit en een gezond bedrijfsresultaat en houden rekening met mens en milieu. We innoveren om efficiënter, veiliger, schoner en gezonder te werken en ontwikkelen onze kennis van diensten en processen continu.

De focus ligt niet op de korte termijn winst maar op duurzaam rendement. We zijn ervan overtuigd dat alleen bedrijven met ruime aandacht voor MVO succesvol kunnen zijn in de toekomst! Meer hierover vindt u onder KAM-MVO.

Focus op een schonere wereld

Van Dalen Groep ziet het als zijn missie om actief bij te dragen aan een schonere leefwereld. Daar zijn alle interne en externe processen op afgestemd. En het bepaalt onze totale manier van doen en denken. De twee meest in het oog springende ambities zijn CO2-reductie en verregaande duurzaamheid.

Hoog op de CO2-prestatieladder

Van Dalen Groep wil hoog scoren op de CO2-prestatieladder en is niveau 3 gecertificeerd. Dit is voor ons geen einddoel, maar juist een extra stimulans om de reductiedoelstellingen en -initiatieven nog verder uit te breiden. Zo investeren we fors in het terugbrengen van het brandstofverbruik van het wagenpark en het reduceren van het elektriciteitsverbruik. En medewerkers worden opgeleid en getraind, zodat ze binnen hun eigen horizon een bijdrage leveren aan de uitvoering van het milieubeleid. Dit vergt immers de inzet van de gehele organisatie.

Het kan altijd duurzamer

Duurzaamheid is voor Van Dalen Groep een prioriteit. We trachten ons op dit punt maximaal te onderscheiden. Dit doen we niet alleen door met onze kennis en advisering afvalstromen terug te dringen en afvalstromen gescheiden in te zamelen, maar ook door het maximaliseren van hergebruik van (mono)stromen zoals: puin, beton en asfalt. Natuurlijk spannen we onszelf ook in om het milieu met onze activiteiten zo min mogelijk te belasten. Zo hebben we geïnvesteerd in schonere auto’s, machines en roetfilters om de emissie en het verbruik te verminderen. Ook proberen we met een efficiëntere planning van onze voertuigen en machines en minder draaiuren het milieu te ontzien.

Scheiden en recyclen

Voor het recyclen van materialen zijn zuivere afvalstromen nodig. Dit begint met de scheiding bij de bron, maar ook onze eigen sortering is van belang. Bouw- en sloopafval bestaat grotendeels uit beton, steenpuin en asfalt. Deze afvalstromen worden op ons eigen terrein gerecycled tot toepasbaar materiaal in de wegenbouw en als grondstof in de beton- en asfaltindustrie. Samen met onze klanten zoeken we naar innovatieve en duurzame oplossingen voor afval- en grondstofvraagstukken. We werken met uiterst gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers, die op een verantwoorde manier hun functie vervullen. En we voeren een actief veiligheids- en milieubeleid om ongevallen, persoonlijk letsel en milieuschades te voorkomen.

Van Dalen Infra & Milieu B.V. | Onderdeel van de Van Dalen Groep B.V. bedrijven